Skip navigation
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 得人引導,方可交易,上在卦外,是出洋經營也。「未光」者,未能大得利也。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 兌屬正西,「引兌」者,相引而入西也。是引兵向西,與三合隊,但當上爻,時會已遲,恐未能奏功也。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 雖得他人薦引,亦已晚矣。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 上為卦之終,行運已極,必藉人引掖而能行,無吉無凶,平平而已。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 爻象皆柔,恐是勾引而成,非夫婦之正禮也。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 內邪能引而外達,乃得望愈。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 宅地純陰,與三合体,防有內外牽引之患。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
兌為澤 » 上六爻辭
2011/01/24 07:52
《周易正義》5814-兌上六
[b]●[上六:引兌。][/b] 以夫陰質,最處說後,靜退者也。 故必見引,然後乃說也。 [疏]正義曰: 上六以陰柔之質,最在兌後,是自靜退, 不同六三自進求說,必須他人見引,然後乃說,故曰「引兌」也。

觀看全文 (72 字)