Skip navigation
卦主
兌為澤 九二 象曰 孚兌之吉,信志也。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 貿易雖在逐利,要必以信為本,有信則彼此無欺,而商業乃可通行矣。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 上下一心,令出惟行,有匹夫不可奪之志,戰無不克,吉。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 中孚二爻曰「我有好爵.吾與爾靡之」,有父子同升之吉。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 「有孚攣如,富以其鄰」,謂能與鄰家并力致富也。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 運得中正,眾心交孚,是以有吉,無悔。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 二五相孚,是陰陽相偶也,吉。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 因疑致疾,今既得相孚,災悔自亡。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
兌為澤 » 九二象曰
2011/01/24 07:46
《周易正義》5807-兌九二 象辭
[b]●[《象》曰:「孚兌」之「吉」,信志也。][/b] 其志信也。 [疏]正義曰: 「信志也」者,失位而得吉,是其志信也。

觀看全文 (38 字)