Skip navigation
卦主
巽為風 初六
象曰:進退,志疑也。利武人之貞,志治也。
彖曰:重巽以申命,剛巽乎中正而志行。柔皆順乎剛,是以小亨,利有攸往,利見大人。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 巽本為利,因疑而敗,以斷而成,知猶豫者必難獲利也。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 就武可成。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 運途不正,心神猶豫,是以謀事皆顛倒無成。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 不在彬彬文士,而在桓桓武臣。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 此宅朝東南,地位不當,進退不便,宜改朝西為利。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
巽為風 » 初六
2013/08/29 04:23
《高島斷易》5704-巽 初六
初六,進退,利武人之貞。 《象傳》曰:進退,志疑也。利武人之貞,志治也。 初爻陰柔居下,為[巽]之主,[巽],順也,柔順少斷,故象為進退。 狐疑不決,每見於發念之初,蓄疑敗謀,此志之

觀看全文 (247 字)

巽為風 » 初六
2011/01/09 00:48
友人某來,請占氣運,筮得巽之小畜。
巽者,風也,風之為物,或東或西,來去無常,猶多疑之人,進退無定也。「武人」者,取其剛果能斷也。 今足下占氣運,得此初爻,巽為七八月之卦,巽又為木,知足下現交木運,時值初秋,木因風吹,搖動不定,喻言人

觀看全文 (157 字)