Skip navigation
火山旅 上九
象曰:以旅在上,其義焚也。喪牛于易,終莫之聞也。
彖曰:旅,小亨,柔得中乎外,而順乎剛,止而麗乎明,是以小亨,旅貞吉也。旅之時義大矣哉!
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 先小利,後大損,凶災疊至,可危可危。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 防有焚營劫寨之危。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 有喪無得。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 有覆巢累卵之危。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 行運已極,高而無與,樂極悲來,凶之道也。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 先成後散,先喜後悲,凶。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 屬牛者必凶。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女,不育。
火山旅 » 上九卦象
2013/07/21 23:01
《高島斷易》5609-旅 上九
上九,鳥焚其巢,旅人先笑後號咷,喪牛于易,凶。 《象傳》曰:以旅在上,其義焚也。喪牛于易,終莫之聞也。 [離]為鳥,[艮]為止,故曰:「巢。」 [離]為火,互[巽]為木,故曰:「焚其

觀看全文 (392 字)

火山旅 » 上九卦象
2011/01/09 00:47
明治廿四年(1891)五月,余遊寓大孤,一日侵曉,有新聞記者數人,訪余旅舍,曰:「今回有一大事變,請為一占。余詢為何事,曰大津事變也。」筮得旅之小過。
卦名曰「旅」,無論為名為利,或貴或賤,凡北馬南船,邀遊天涯,皆旅人也。 旅人馳逐風塵,猶鳥之翺翔雲霄,鳥之棲集有巢,旅之止宿有所,其義同也。 上居高位,有貴人之象;高而可危,有焚巢之慮。巢之未焚,

觀看全文 (498 字)