Skip navigation
火山旅 上九 爻辭 鳥焚其巢,旅人先笑後號啕。喪牛于易,凶。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 先小利,後大損,凶災疊至,可危可危。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 防有焚營劫寨之危。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 有喪無得。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 有覆巢累卵之危。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 行運已極,高而無與,樂極悲來,凶之道也。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 先成後散,先喜後悲,凶。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 屬牛者必凶。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女,不育。
火山旅 » 上九爻辭
2011/01/23 12:36
《周易正義》5614-旅上九
[b]●[上九:鳥焚其巢,旅人先笑後號咷。喪牛於易,凶。][/b] 居高危而以為宅,巢之謂也。 客旅得上位,故先笑也。 以旅而處於上極,眾之所嫉也。 以不親之身而當被害之地,必凶之道也,故曰「後號咷」

觀看全文 (224 字)