Skip navigation
火山旅 六五
象曰:終以譽命,上逮也。
彖曰:旅,小亨,柔得中乎外,而順乎剛,止而麗乎明,是以小亨,旅貞吉也。旅之時義大矣哉!
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 雖小失,有大得也,名利兼全。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 有一翦成功之象。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 晚運亨通,聲名上達。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 翬飛鳥革,善美堪稱。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 運途柔順,小往大來,終有慶也。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 二五得應,世稱佳偶。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 想是身臨矢石,以忠殉難,得有賜命之榮。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 有桑弧蓬矢之兆,男喜也。
火山旅 » 六五卦象
2013/07/21 23:00
《高島斷易》5608-旅 六五
六五,射雉,一矢亡,終以譽命。 《象傳》曰:終以譽命,上逮也。 五爻柔順文明,為[離]之主,[離]為雉、又為弓矢,故取象「射雉」。 五動體[乾],矢動雉飛,故「一矢亡」。 五自

觀看全文 (262 字)

火山旅 » 六五卦象
2011/01/09 00:41
明治二十四年(1891),占某貴顯氣運,筮得旅之遯。
五處文明之爻,雉,鳥之有文者也,故「離為雉」;射雉得之,言能取法文明也。 矢發於近,及於遠,有旅之象;一矢雖亡,一雉可獲,小費大得,宜其志譽上聞也。 今貴下占氣運,得此爻,就卦象論,知貴下有奉命遠

觀看全文 (191 字)