Skip navigation
火山旅 九四
象曰:旅于處,未得位也。得其資斧,心未快也。
彖曰:旅,小亨,柔得中乎外,而順乎剛,止而麗乎明,是以小亨,旅貞吉也。旅之時義大矣哉!
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 出外販運少有獲利,未能滿望。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 可以擄得故敵糧,未能遽獲大勝。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 一時未得,容待來年,定可成就也。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 地位不當。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 盛運未至,所得亦僅耳。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 嫁資頗厚,但是偏房,非正嫡也。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 心疾也,因謀望不遂,憂鬱所致。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 可得。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
火山旅 » 九四卦象
2013/07/21 22:59
《高島斷易》5607-旅 九四
九四,旅于處,得其資斧,我心不快。 《象傳》曰:旅于處,未得位也。得其資斧,心未快也。 四居[離]之始,[離]為見,四之旅行,是往而求利見也。 得位進於朝,不得則「旅於處」,故《象傳》曰

觀看全文 (317 字)

火山旅 » 九四卦象
2011/01/09 00:38
明治十八年(1885)某月,某貴顯來訪,曰:「余知友某氏,今受外國公使之命,在某氏尚別有希望,不知成否?請勞一筮。」筮得旅之艮。
旅者出內向外之卦,出使外國,即旅行之象。 凡使臣遠適異國,行則授餐,宿則授館,固其宜也,故曰「旅於處,得其資斧」。至捨使任而別謀位置,是得隴望蜀,恐未能如願以償,宜其中心不快也。 迨五爻曰「終以譽命」,則所謀可遂矣。

觀看全文 (87 字)