Skip navigation
火山旅 九三 象曰 旅焚其次,亦以傷矣。以旅與下,其義喪也。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 防有不測之禍,可危。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 謹防火攻,尤慮軍心渙散,不戰自遁。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 目下難望,必二年後,至五爻曰「終以譽命」,可以成名矣。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 防有祝融之災。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 運途顛倒,破敗重重,大為可危。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 一時不成,難偕其老。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 本人可愈,兒女或童僕,難以保全。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 必是童僕所竊。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生男。
火山旅 » 九三象曰
2011/01/23 12:33
《周易正義》5609-旅九三 象辭
[b]●[《象》曰:「旅焚其次」,亦以傷矣。][/b] 以旅與下,其義喪也。 [疏]正義曰: 「亦以傷矣」者,言失其所安,亦可悲傷也。 「其義喪」者,言以旅與下,理是喪亡也。

觀看全文 (58 字)