Skip navigation
火山旅 九三 爻辭 旅焚其次,喪其童僕,貞厲。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 防有不測之禍,可危。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 謹防火攻,尤慮軍心渙散,不戰自遁。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 目下難望,必二年後,至五爻曰「終以譽命」,可以成名矣。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 防有祝融之災。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 運途顛倒,破敗重重,大為可危。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 一時不成,難偕其老。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 本人可愈,兒女或童僕,難以保全。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 必是童僕所竊。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生男。
火山旅 » 九三爻辭
2011/01/23 12:32
《周易正義》5608-旅九三
[b]●[九三:旅焚其次,喪其童僕,貞厲。][/b] 居下體之上,與二相得,以寄旅之身而為施下之道,與萌侵權,主之所疑也,故次焚仆喪,而身危也。 [疏]「九三旅焚其次」至「貞厲」。 ○正義曰: 「旅

觀看全文 (201 字)