Skip navigation
火山旅 六二
象曰:得童僕貞,終無尤也。
彖曰:旅,小亨,柔得中乎外,而順乎剛,止而麗乎明,是以小亨,旅貞吉也。旅之時義大矣哉!
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 得財則可以謀利,得人則可以共事,千里作客,可以無憂矣。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 資財,即軍餉也,童僕,即軍卒也,餉足兵強,攻無不克。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 是以財捐納者。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 必是寄居之宅,喜得財用充裕,童從順正,家室和平,自無咎禍也。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 有財有人,運途中正,自無憂也。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 有富室贅婿之象。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 旅處得病,喜有童僕,盡心服侍,可以調養痊愈。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生男。
火山旅 » 六二卦象
2013/07/21 22:58
《高島斷易》5605-旅 六二
六二,旅即次,懷其資,得童僕貞。 《象傳》曰:得童僕貞,終无尤也。 「即」者,就也;「次」者,舍也;「資」者,貨也。 幼者童,壯者僕,[艮]為童僕,故曰「童僕」。 [離]為資斧

觀看全文 (308 字)

火山旅 » 六二卦象
2011/01/09 00:30
明治十七年(1884),余漫遊九州,一日往觀某石灰坑,其夜有社員過訪予寓,曰:「君精於幹事,今日巡視敝坑,定有高見,幸請教示。」余曰:炭坑之業,余素所未諳,辱承諸君下問,敢為一占以決之。筮得旅之鼎。
本社在東京出店,遠離九州,營謀坑業,諸君皆行旅在外者也,故曰「旅即次,懷其資,得童僕貞」。 知此坑業,有財有人,可大可久,其所經辦,上下用人,皆正直無私,本可無憂矣。 但三爻有焚次喪僕之象,明年防

觀看全文 (151 字)