Skip navigation
火山旅 初六 象曰 旅瑣瑣,志窮災也。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 資財微細,生業亦卑,難免災禍。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 按五百人為旅,軍力單薄,有敗無勝。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 雖得亦卑。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 地位委瑣齷齪,必小戶之家也。慎可免災。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 出身既微,行運亦陋,孤身作客,恐難獲利。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 詩云「瑣瑣姻婭,則無脆仕」,知非名門大族也。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 有小災悔,初起可治。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生男。
火山旅 » 初六象曰
2011/01/23 12:30
《周易正義》5605-旅初六 象辭
[b]●[《象》曰:「旅瑣瑣」,志窮災也。][/b] [疏]正義曰: 「志窮災」,志意窮困,自取此災也。

觀看全文 (32 字)