Skip navigation
火山旅 卦象
象曰:山上有火,旅﹔君子以明慎用刑,而不留獄。
彖曰:旅,小亨,柔得中乎外,而順乎剛,止而麗乎明,是以小亨,旅貞吉也。旅之時義大矣哉!
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 宜出外販運,隨來隨售,不可留積。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 須用火攻。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 火在山上,光明遠燭之象,升用在即。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 慎防火災。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 運未全盛,宜明以察之,慎以防之,即有災害,可隨即解脫。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 即日可成。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 是肝火上炎之症,其勢可危,生死在即,宜慎。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 即日可了。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 行人 即歸。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 下半月生男,上半月生女。
火山旅 » 卦象
2011/02/07 23:39
《周易注》 旅
[b]旅,小,亨。旅貞吉。[/b] 【注】不足全夫貞吉之道,唯足以為旅之貞吉,故特重曰旅貞吉也。 [b]彖曰:旅,小亨,柔得中乎外,而順乎剛,止而麗乎明,是以小亨,旅貞吉也。[/b] 【注】夫物

觀看全文 (798 字)

火山旅 » 卦象
2011/01/20 09:55
《京房易傳》 艮下離上 旅
陰中見陽,蕩入陽中。陰陽二氣交互,見本象。火居山上,為旅之義。(離為陰,初九為陽;艮為陽,初六為陰。二氣交互,上下見木也。火在上,無止象,旅之義。)《易》曰:「旅人先笑後號咷」。又曰:「得其資斧」。仲

觀看全文 (310 字)

火山旅 » 卦象
2011/01/05 18:56
《周易本義》旅卦
●[旅 艮下離上] [b]●[旅,小亨,旅貞吉。][/b] 旅,羇旅也。 山止於下,火炎於上,為去其所止而不處之象,故為旅。 以六五得中於外,而順乎上下之二陽,艮止而離麗於明,故其占可以小亨,而能守其

觀看全文 (683 字)