Skip navigation
火山旅 彖曰 旅,小亨,柔得中乎外,而順乎剛,止而麗乎明,是以小亨,旅貞吉也。旅之時義大矣哉!
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 宜出外販運,隨來隨售,不可留積。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 須用火攻。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 火在山上,光明遠燭之象,升用在即。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 慎防火災。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 運未全盛,宜明以察之,慎以防之,即有災害,可隨即解脫。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 即日可成。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 是肝火上炎之症,其勢可危,生死在即,宜慎。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 即日可了。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 行人 即歸。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 下半月生男,上半月生女。
火山旅 » 彖曰
2013/07/21 22:55
《高島斷易》5602-旅 彖辭
《彖》曰: 旅,小亨,柔得中乎外而順乎剛,止而麗乎明,是以小亨,旅貞吉也。 旅之時義大矣哉。 《序卦傳》曰:「豐,大也,窮大必失其居,故受之以旅。旅,眾也。」 眾在外,謂之「旅」。

觀看全文 (1065 字)

火山旅 » 彖曰
2011/01/23 12:28
《周易正義》5602-旅 彖辭
[b]●[《彖》曰:「旅,小亨」,柔得中乎外,而順乎剛,止而麗乎明,是以「小亨,旅貞吉」也。][/b] 夫物失其主則散,柔乘於剛則乖。 既乖且散,物皆羈旅,何由得小亨而吉乎? 夫陽為物長,而陰皆順陽。

觀看全文 (363 字)