Skip navigation
新功能:快速排盤 (方便手機用戶使用)
卦主
雷泽归妹 上六 象曰 上六無實,承虛筐也。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 资本既虚,货物又匮,奚以获利?。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 糗粮不备,戈矛不修,以斯从征,必败之道。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 不得。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 空手求名,其何能得?。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 此宅家范不端,防有妾嫡纷争之患。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 万事不利。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚嫁 婚娶不正,维家之索。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 是虚劳失血之症,不治之象。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生男。