Skip navigation
命理網論命平台 新功能:快速排盤 (方便手機用戶使用)
卦主
雷泽归妹 六五
象曰:帝乙歸妹,不如其娣之袂良也。其位在中,以貴行也。
彖曰:歸妹,天地之大義也。天地不交,而萬物不興,歸妹人之終始也。說以動,所歸妹也。征凶,位不當也。無攸利,柔乘剛也。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 前进货品,不如後进者良。约在望前可售,必得高价。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 降尊居贱,能得军心;月夜进兵,出敌不备,可得全胜。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 行人 望前可归。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 如有兄弟,同出求名,弟必获隽。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 宅位居中,当有喜事临门,吉。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 事事谦抑,不敢自夸,不敢自满,运途得中,是以吉也。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚嫁 当有二女同归,吉。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 半月可愈。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生男。