Skip navigation
卦主
雷澤歸妹 九四 爻辭 歸妹愆期,遲歸有時。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 待時得價,自可獲利。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 最宜審時度勢,無取躁急輕進,致損兵力。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 行人 一時不歸。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 躁進必敗。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 宅運未來,未可遷居。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 須知順時而動,行運有時,躁進無益。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚嫁 待年而歸。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 遲久可得。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 宜緩,可了。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生男。
雷澤歸妹 » 九四爻辭
2011/01/24 01:55
《周易正義》5410-歸妹九四
[b]●[九四:歸妹愆期,遲歸有時。][/b] 夫以不正無應而適人也,必須彼道窮盡,無所與交,然後乃可以往,故「愆期遲歸」,以待時也。 [疏]正義曰: 九四居下得位,又無其應,以斯適人,「必待彼道窮盡,無所與交,然後乃可以往」,故曰「愆期遲歸有時」也。

觀看全文 (93 字)