Skip navigation
新功能:快速排盤 (方便手機用戶使用)
卦主
雷泽归妹 九四 象曰 愆期之志,有待而行也。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 待时得价,自可获利。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 最宜审时度势,无取躁急轻进,致损兵力。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 行人 一时不归。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 躁进必败。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 宅运未来,未可迁居。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 须知顺时而动,行运有时,躁进无益。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚嫁 待年而归。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 迟久可得。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 宜缓,可了。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生男。