Skip navigation
卦主
雷澤歸妹 六三 象曰 歸妹以須,未當也。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 貨價低落,不能獲利,過後可望提升。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 行人 且宜暫待,緩時可歸。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 所得卑微。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 此屋非正宅,必是廊廡,地位低小。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 運途尷尬,宜幽受人抑制,是宜忍耐,後可得伸。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚嫁 必非正娶。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 待時可愈。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 待時可以斷結。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
雷澤歸妹 » 六三象曰
2011/01/24 01:55
《周易正義》5409-歸妹六三 象辭
[b]●[《象》曰:「歸妹以須」,未當也。][/b] [疏]正義曰: 「未當也」者,未當其時,故宜有待也。

觀看全文 (33 字)