Skip navigation
命理網論命平台 新功能:快速排盤 (方便手機用戶使用)
卦主
雷泽归妹 六三
象曰:歸妹以須,未當也。
彖曰:歸妹,天地之大義也。天地不交,而萬物不興,歸妹人之終始也。說以動,所歸妹也。征凶,位不當也。無攸利,柔乘剛也。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 货价低落,不能获利,过後可望提升。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 行人 且宜暂待,缓时可归。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 所得卑微。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 此屋非正宅,必是廊庑,地位低小。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 运途尴尬,宜幽受人抑制,是宜忍耐,後可得伸。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚嫁 必非正娶。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 待时可愈。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 待时可以断结。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。