Skip navigation
專業論命首選:論命平台
卦主
雷澤歸妹 九二 爻辭 眇能視,利幽人之貞。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 以其窺察商情,有獨見之明,頗有暗得之利。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 能察幽窺微,有料敵如神之妙。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 以高尚不仕為貴。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 此宅最宜幽居。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 運途不正,宜幽貞自守。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚嫁 此女宜作偏房,若在嫡室,恐反目不和。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 防有幽禁之災。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
雷澤歸妹 » 九二爻辭
2011/01/23 11:52
《周易正義》5406-歸妹九二
[b]●[九二:眇能視,利幽人之貞。][/b] 雖失其位,而居內處中,眇猶能視,足以保常也。 在內履中,而能守其常,故「利幽人之貞」也。 [疏]正義曰: 九二不云歸妹者,既在歸妹之卦,歸妹可知,故無

觀看全文 (159 字)