Skip navigation
新功能:快速排盤 (方便手機用戶使用)
卦主
雷澤歸妹 九二
象曰:利幽人之貞,未變常也。
彖曰:歸妹,天地之大義也。天地不交,而萬物不興,歸妹人之終始也。說以動,所歸妹也。征凶,位不當也。無攸利,柔乘剛也。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 以其窺察商情,有獨見之明,頗有暗得之利。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 能察幽窺微,有料敵如神之妙。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 以高尚不仕為貴。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 此宅最宜幽居。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 運途不正,宜幽貞自守。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚嫁 此女宜作偏房,若在嫡室,恐反目不和。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 防有幽禁之災。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
雷澤歸妹 » 九二
2013/08/14 15:59
《高島斷易》5405-歸妹 九二
九二,眇能視,利幽人之貞。 《象傳》曰:利幽人之貞,未變常也。 此爻陽剛得中,亦娣之賢者也。 下互[離],[離]為目;上互[坎],[坎]為疾,有眇之象, 眇一目小也,兩目之視正,一

觀看全文 (304 字)

雷澤歸妹 » 九二
2011/01/09 18:21
明治三十一年(1897),占台灣總督府氣運,筮得歸妹之震。
卦體下互離,離為目,目所以視也,曰「眇」,只可偏視而已。 「幽人」者,幽閒貞靜之人也,謂人能幽閒貞靜,必無所亂之事矣,故曰「利幽人之貞」。 今占台灣總督府政略,得此爻辭,按台灣新入我版圖,一切風俗

觀看全文 (132 字)

雷澤歸妹 » 九二
2011/01/09 18:17
華族某訪余別墅,時方霖雨,悶悶不樂,會招伊藤潮花,特設宴席,藉以侑酒。潮花見余床上筮竹,問曰:「主公好《易》乎?」余曰:「然。」潮花曰:「拙生欲卜生命,請為一筮。」筮得歸妹之震。
歸妹者歸魂之卦,今自二爻至上爻為五年,今後五年,子命殆將終乎? 上爻之辭曰:「女承筐無實,士刲羊無血」,「女承筐無實」者,謂家計赤貧,筐中無實也;「士刲羊無血」者,屍體之象也。 潮花曰:「主公之言

觀看全文 (160 字)