Skip navigation
新功能:快速排盤 (方便手機用戶使用)
卦主
雷泽归妹 初九 爻辞 歸妹以娣,跛能履,征吉。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 不能自主,听命而行,幸得获利。吉。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 非主帅也,能以偏帅制胜,吉。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 偏裨之位。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 此屋必是廊庑偏屋,吉。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 运途低微,祗可依人成事而已。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 必是足疾,不良于行,身命无妨。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女,防有足疾。