Skip navigation
專業論命首選:論命平台
卦主
雷泽归妹 卦辞 歸妹:征凶,無攸利。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 货价升动,卖客喜悦,但恐不能图终。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 地雷徒发,足以制胜,恐一胜以後,兵力疲敝,无以保终。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 进不以道,防有後悔。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 地磐有动,已嫁之妇,不宜同居母家。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 一时发动,恐难持久。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 徒恋一时情欲之私者,难期百年偕老也。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 「永终」二字,独于占病不利,显见命限已终。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 可以终结。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。