Skip navigation
卦主
震為雷 六五
象曰:震往來厲,危行也。其事在中,大無喪也。
彖曰:震,亨。震來虩虩,恐致福也。笑言啞啞,後有則也。震驚百里,驚遠而懼邇也。出可以守宗廟社稷,以為祭主也。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 販貨往來,保無危厲。萬萬為億,財利甚巨,或小有挫損,大必無喪也。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 此功名必從患難來,可占大用,成大功。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 此宅有厲鬼為祟,幸不喪人,宜祭禱之。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 運得中正,雖經歷多險,終可完成大事。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 防婚姻完後,家有祭葬大事。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 兩造皆危,得中人調劑,可不至敗。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 小數難覓,大件無損。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生男,主貴。
震為雷 » 六五
2013/08/06 00:02
《高島斷易》5108-震 六五
六五,震往來厲,億無喪,有事。 《象傳》曰:震往來厲,危行也。其事在中,大無喪也。 卦例自內而外曰「往」,自外而內曰「來」, 五處外卦之中,內震乍往,外震又來,故曰:「往來厲」,二與五應

觀看全文 (386 字)

震為雷 » 六五
2011/01/09 20:17
友人某來,請占承嗣者氣運,筮得震之隨。
震者,為長男繼續父業之卦,卦體四陰在上,二陽在下,是陽為陰制,二陽奮而欲出,故震,其家必向以女主專權。 今震而至五,則陽氣已壯,正可出而任事。雖初至五,往來之途,備嘗危厲,惟其「恐懼修省」,兢兢業業

觀看全文 (110 字)