Skip navigation
專業論命首選:論命平台
卦主
震為雷 九四 爻辭 震遂泥。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 商業亦佳,但揮財如泥沙,恐終不能積蓄也。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 戰爭之交,所謂「一鼓作氣」,至三至四,則勇已衰,若魯莽前進,防車馬陷入泥淖,為敵所困。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 有曳尾泥涂之象,宜退不宜進也。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 門前積土成堆,屋中溝道,亦多不通,致陽氣閉塞,不利。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 正運已過,精力既衰,雖欲振作,終覺致遠恐泥也。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 遂則必遂,唯相隔如雲泥,或名分有上下之別,或道路有南北之分。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 必中焦有食積泥滯,致腹鳴作痛,藥宜開通下焦。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生男。
震為雷 » 九四爻辭
2011/01/22 10:58
《周易正義》5110-震九四
[b]●[九四:震遂泥。][/b] 處四陰之中,居恐懼之時,為眾陰之主,宜勇其身,以安於眾。 若其震也。遂困難矣。履夫不正不能除恐,使物安已,德未光也。 [疏]正義曰: 九四處四陰之中,「為眾陰之主

觀看全文 (123 字)