Skip navigation
新功能:快速排盤 (方便手機用戶使用)
卦主
震為雷 九四
象曰:震遂泥,未光也。
彖曰:震,亨。震來虩虩,恐致福也。笑言啞啞,後有則也。震驚百里,驚遠而懼邇也。出可以守宗廟社稷,以為祭主也。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 商業亦佳,但揮財如泥沙,恐終不能積蓄也。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 戰爭之交,所謂「一鼓作氣」,至三至四,則勇已衰,若魯莽前進,防車馬陷入泥淖,為敵所困。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 有曳尾泥涂之象,宜退不宜進也。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 門前積土成堆,屋中溝道,亦多不通,致陽氣閉塞,不利。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 正運已過,精力既衰,雖欲振作,終覺致遠恐泥也。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 遂則必遂,唯相隔如雲泥,或名分有上下之別,或道路有南北之分。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 必中焦有食積泥滯,致腹鳴作痛,藥宜開通下焦。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生男。
震為雷 » 九四
2013/08/06 00:02
《高島斷易》5107-震 九四
九四,震遂泥。 《象傳》曰,震遂泥,未光也。 「遂」者,往而不返之意。 「泥」者,陷而不拔之象。 四為外卦之主,上體互[坎],介處[坤]中, [坤]為泥,[坎]為雨,[坤]土

觀看全文 (341 字)

震為雷 » 九四
2011/01/09 20:15
友人某來,請占氣運,筮得震之復。
震卦為長子克家之象,一爻為一世,至四爻則嗣續既久,世澤已衰,凡厥後人,一不自檢,必至漸即荒淫,墮落先業,有如身陷淤泥之中,進退不能自由,復何能光大前烈哉! 爻象如是,足下宜「恐懼修省」,務自奮勉。 後聞某氏,自知才力不足,讓業退隱,以自娛樂。

觀看全文 (99 字)