Skip navigation
火風鼎 彖曰 鼎,象也。以木巽火,亨飪也。聖人亨以享上帝,而大亨以養聖賢。巽而耳目聰明,柔進而上行,得中而應乎剛,是以元亨。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 踐主帥之位,率三軍之命,正有如火如荼之勢,馬到成功,此其時也。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 木生火,鼎烹物,得其自然之利,可不勞而獲也。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 木上升,火上炎,有日進日上之象,大可成事立業。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 火勢正旺,一時未得罷休,宜定心安命,自然得直。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 貴不可言。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 爻為相生,鼎為重器,必是正配,又得內助。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 必是肝火上衝之症,宜以泄肝順氣治之。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 防有祝融之災,宜謹慎。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
火風鼎 » 彖曰
2013/09/14 22:01
《高島斷易》5002-鼎 彖辭
《彖傳》曰: 鼎,象也。以木巽火,亨飪也。 聖人亨以享上帝,而大亨以養聖賢。 巽而耳目聰明,柔進而上行, 得中而應乎剛,是以元亨。 凡器莫重於鼎,製器尚象,故曰「鼎,象也。」 卦體

觀看全文 (1143 字)

火風鼎 » 彖曰
2011/01/22 09:59
《周易正義》5002-鼎 彖辭
[b]●[《彖》曰:鼎,象也。][/b] 法象也。 [疏]正義曰: 明鼎有亨飪成新之法象也。 [b]●[以木巽火,亨飪也。][/b] 「亨飪」,鼎之用也。 [疏]正義曰: 此明上下二象有亨飪之用

觀看全文 (396 字)