Skip navigation
卦主
火风鼎 彖曰 鼎,象也。以木巽火,亨饪也。圣人亨以享上帝,而大亨以养圣贤。巽而耳目聪明,柔进而上行,得中而应乎刚,是以元亨。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 践主帅之位,率三军之命,正有如火如荼之势,马到成功,此其时也。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 木生火,鼎烹物,得其自然之利,可不劳而获也。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 木上升,火上炎,有日进日上之象,大可成事立业。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 火势正旺,一时未得罢休,宜定心安命,自然得直。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 贵不可言。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 爻为相生,鼎为重器,必是正配,又得内助。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 必是肝火上冲之症,宜以泄肝顺气治之。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 防有祝融之灾,宜谨慎。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。