Skip navigation
火風鼎 象曰 木上有火,鼎﹔君子以正位凝命。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 踐主帥之位,率三軍之命,正有如火如荼之勢,馬到成功,此其時也。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 木生火,鼎烹物,得其自然之利,可不勞而獲也。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 木上升,火上炎,有日進日上之象,大可成事立業。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 火勢正旺,一時未得罷休,宜定心安命,自然得直。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 貴不可言。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 爻為相生,鼎為重器,必是正配,又得內助。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 必是肝火上衝之症,宜以泄肝順氣治之。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 防有祝融之災,宜謹慎。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
火風鼎 » 象曰
2013/09/14 22:02
《高島斷易》5003-鼎 象辭
《大象》曰:木上有火,鼎,君子以正位凝命。 木上有火,為木生火之象,即烹飪之用也。 蓋鼎,寶物也,二代以鼎相傳,鼎之所在,即天命之所歸,君子所以「正位凝命」也。 「位」,君位也;「命

觀看全文 (336 字)

火風鼎 » 上九象曰
2011/01/22 10:23
《周易正義》5015-鼎上九 象辭
[b]●[《象》曰:玉鉉在上,剛柔節也。][/b] [疏]正義曰: 「剛柔節」者,以剛履柔,雖復在上,不為《乾》之「亢龍」,故曰「剛柔節」也。

觀看全文 (47 字)

火風鼎 » 六五象曰
2011/01/22 10:20
《周易正義》5013-鼎六五 象辭
[b]●[《象》曰:「鼎黃耳」,中以為實也。][/b] 以中為實,所受不妄也。 [疏]正義曰: 「中為實也」者,言六五「以中為實,所受不妄也」。

觀看全文 (47 字)

火風鼎 » 九四象曰
2011/01/22 10:18
《周易正義》5011-鼎九四 象辭
[b]●[《象》曰:「覆公餗」,信如何也。][/b] 不量其力,果致凶災,信之如何? [疏]正義曰: 「信如何也」者,言不能治之於未亂,既敗之後,乃責之云:不量其力,果致凶災,災既及矣,信如之何也?言信有此不可如何之事也。

觀看全文 (81 字)

火風鼎 » 九三象曰
2011/01/22 10:10
《周易正義》5009-鼎九三 象辭
[b]●[《象》曰:「鼎耳革」,失其義也。][/b] [疏]正義曰: 「失其義也」者,失其虛中納受之義也。

觀看全文 (34 字)