Skip navigation
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 踐主帥之位,率三軍之命,正有如火如荼之勢,馬到成功,此其時也。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 木生火,鼎烹物,得其自然之利,可不勞而獲也。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 木上升,火上炎,有日進日上之象,大可成事立業。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 火勢正旺,一時未得罷休,宜定心安命,自然得直。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 貴不可言。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 爻為相生,鼎為重器,必是正配,又得內助。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 必是肝火上衝之症,宜以泄肝順氣治之。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 防有祝融之災,宜謹慎。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
火風鼎 » 卦辭
2013/09/14 22:00
《高島斷易》5001-鼎 卦辭
《序卦傳》曰:「革物者莫若鼎,故受之以鼎。」 「鼎」者,新命之象,昔禹平水土,九州倏同,鑄九鼎以象九州,歷代寶之。 夏亡鼎遷於商,商亡鼎遷於周,故三代革命,以鼎為重器也。 卦自[革]來,

觀看全文 (272 字)

火風鼎 » 上九爻辭
2011/01/22 10:21
《周易正義》5014-鼎上九
[b]●[上九:鼎玉鉉,大吉,無不利。][/b] 處鼎之終,鼎道之成也。 居鼎之成,體剛履柔,用勁施鉉,以斯處上,高不誡亢,得夫剛柔之節,能舉其任者也。 應不在一,則應所不舉,故曰「大吉,無不利」也。

觀看全文 (143 字)

火風鼎 » 六五爻辭
2011/01/22 10:19
《周易正義》5012-鼎六五
[b]●[六五:鼎黃耳金鉉,利貞。][/b] 居中以柔,能以通理,納乎剛正,故曰「黃耳金鉉,利貞」也。 耳黃,則能納剛正以自舉也。 [疏]正義曰: 黃,中也。金,剛也。 鉉所以貫鼎而舉之也。五為中位,故曰「黃耳」。 應在九二,以柔納剛,故曰「金鉉」。 所納剛正,故曰「利貞」也。

觀看全文 (94 字)

火風鼎 » 九四爻辭
2011/01/22 10:17
《周易正義》5010-鼎九四
[b]●[九四:鼎折足,覆公餗,其形渥,凶。][/b] 處上體之下而又應初,既承且施,非巳所堪,故曰「鼎折足」也。 初已「出否」,至四所盛,則巳絜矣,故曰「覆公餗」也。 渥,沾濡之貌也。 既「覆公餗」

觀看全文 (240 字)

火風鼎 » 九三爻辭
2011/01/22 10:09
《周易正義》5008-鼎九三
[b]●[九三:鼎耳革,其行塞,雉膏不食。方雨虧悔,終吉。][/b] 「鼎」之為義,虛中以待物者也。 而三處下體之上,以陽居陽,守實無應,無所納受。 耳宜空以待鉉,而反全其實塞,故曰「鼎耳革,其行塞」

觀看全文 (337 字)