Skip navigation
卦主
火風鼎 六五 象曰 鼎黃耳,中以為實也。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 信息明了,販運便捷,可獲厚利。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 運途貴重,貞守得福。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 大貴之象。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 「黃耳」「金鉉」,貴兆也,主聯姻貴族。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 防有洞胸貫耳之災。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 富貴之家。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
火風鼎 » 六五象曰
2011/01/23 00:20
《周易正義》5013-鼎六五 象辭
[b]●[《象》曰:「鼎黃耳」,中以為實也。][/b] 以中為實,所受不妄也。 [疏]正義曰: 「中為實也」者,言六五「以中為實,所受不妄也」。

觀看全文 (47 字)