Skip navigation
火風鼎 六五
象曰:鼎黃耳,中以為實也。
彖曰:鼎,象也。以木巽火,亨飪也。聖人亨以享上帝,而大亨以養聖賢。巽而耳目聰明,柔進而上行,得中而應乎剛,是以元亨。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 信息明了,販運便捷,可獲厚利。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 運途貴重,貞守得福。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 大貴之象。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 「黃耳」「金鉉」,貴兆也,主聯姻貴族。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 防有洞胸貫耳之災。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 富貴之家。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
火風鼎 » 六五卦象
2013/09/14 22:05
《高島斷易》5008-鼎 六五
六五,鼎黃耳、金鉉,利貞。 《象傳》曰:「鼎黃耳」,中以為實也。 五偶畫居鼎端,象鼎耳,[鼎]上卦[離],[離]為黃,故曰「黃耳」。 鉉與肩通,所以貫鼎而舉之也。 按鼎之制,天

觀看全文 (276 字)

火風鼎 » 六五卦象
2011/01/09 03:21
明治三十一年(1898),占改進黨氣運,筮得鼎之姤。
鼎之樞紐在耳,耳之樞紐在鉉,挈其樞紐,雖九鼎之重,可以舉而行也。 今占改進黨進步,得鼎五爻,曰「黃耳」「金鉉」,鼎耳有鉉,則鼎可扛,喻言黨中必有首領,則黨議可行也。 按改進黨,素與自由黨不

觀看全文 (174 字)

火風鼎 » 六五卦象
2011/01/09 03:15
某商人來,請占氣運,筮得鼎之姤。
鼎者國之寶器,其用則能調五味,以供饗享也。 今足下占商業,得鼎五爻,觀爻辭之意,謂鼎有耳,必貫以鉉,可以舉動,喻言商業有利,必得其術,可以謀獲。「黃耳」「金鉉」,珍貴之品,喻言其利之厚也。 足下得此爻,財運盛大,正可喜也。

觀看全文 (87 字)