Skip navigation
命理網論命平台 新功能:快速排盤 (方便手機用戶使用)
卦主
火风鼎 六五 象曰 鼎黃耳,中以為實也。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 信息明了,贩运便捷,可获厚利。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 运途贵重,贞守得福。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 大贵之象。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 「黄耳」「金铉」,贵兆也,主联姻贵族。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 防有洞胸贯耳之灾。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 富贵之家。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。