Skip navigation
火風鼎 九四
象曰:覆公餗,信如何也。
彖曰:鼎,象也。以木巽火,亨飪也。聖人亨以享上帝,而大亨以養聖賢。巽而耳目聰明,柔進而上行,得中而應乎剛,是以元亨。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 有損兵折將之禍。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 資財覆滅,且有身命之憂。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 運途顛覆,小則損折,大則刑戮,甚為可懼。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 凶。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 未成者難望,已成者必敗。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 必男女均有足疾,且於家道不利。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 必是足上患瘡,難保完体。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 有棟折榱摧之患。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女,防有殘疾。
火風鼎 » 九四卦象
2013/09/14 22:04
《高島斷易》5007-鼎 九四
九四,鼎折足,覆公餗,其形渥,凶。 《象傳》曰:覆公餗,信如何也! 鼎三足,象三公,案九四辰在午,上值紫微垣。 三師,隋《百官志》曰:「三師之不主事,不置府僚,與天子坐而論道,蓋貴戚

觀看全文 (415 字)

火風鼎 » 九四卦象
2011/01/09 03:12
明治十五年(1882)七月,朝鮮國京城內變,殺戮大臣,並逐我公使,盡由其大院君之唆使也。飛報達我國,朝野為之騷然,某貴顯過舍,請占,筮得鼎之蠱。
鼎三足,象三公,折足則三公有變,正今日朝鮮之謂也。 四位近五,是為君之近臣,有獨攬大權之象,《繫辭傳》所謂「德薄而位尊,智小而謀大,力小而任重,鮮不及矣」,大院君當之焉。 「覆公餗」者,餗,鼎之實

觀看全文 (217 字)