Skip navigation
卦主
火風鼎 九三 象曰 鼎耳革,失其義也。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 業有改遷,致貨物呆滯,須俟三年後,可復興也。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 運非不佳,但妄意變改,以致所行輒阻,是以有悔也。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 目下雖美不售,改就他途,反多災悔。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 恐有悔婚改適之變,所謂「失其義也」。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 兵隊有變,恐糧食被劫。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 此宅兩廂房。防有變動,或有火災,遇雨得就。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
火風鼎 » 九三象曰
2011/01/23 00:10
《周易正義》5009-鼎九三 象辭
[b]●[《象》曰:「鼎耳革」,失其義也。][/b] [疏]正義曰: 「失其義也」者,失其虛中納受之義也。

觀看全文 (34 字)