Skip navigation
火風鼎 九三
象曰:鼎耳革,失其義也。
彖曰:鼎,象也。以木巽火,亨飪也。聖人亨以享上帝,而大亨以養聖賢。巽而耳目聰明,柔進而上行,得中而應乎剛,是以元亨。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 業有改遷,致貨物呆滯,須俟三年後,可復興也。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 運非不佳,但妄意變改,以致所行輒阻,是以有悔也。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 目下雖美不售,改就他途,反多災悔。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 恐有悔婚改適之變,所謂「失其義也」。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 兵隊有變,恐糧食被劫。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 此宅兩廂房。防有變動,或有火災,遇雨得就。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
火風鼎 » 九三卦象
2013/09/14 22:04
《高島斷易》5006-鼎 九三
九三,鼎耳革,其行蹇,雉膏不食,方雨虧悔,終吉。 《象傳》曰:鼎耳革,失其義也。 毛西河云:「凡鼎既實,則以鉉貫耳,扛近食前,《儀禮》所謂『扃鼎』是也。 若未實,則撤鉉脫耳,謂之『耳革』

觀看全文 (501 字)

火風鼎 » 九三卦象
2011/01/08 09:25
明治二十年(1887)春,晤某貴顯,遍論在朝諸公,余曰:「若某公者,今年可登顯秩。」貴顯曰:「子何知之?」余曰:「余每年冬至日,占問在朝諸公氣運,故得知之。某公今年運當鼎之未濟。」
三爻以陽居陽,才力俱強,與四相比,四爻亦陽,兩陽故不相親。 三以位不得中,與五位亦不相應,故「耳革」而不能受鉉,遂致淹塞而不行也。 雖鼎中「雉膏」之美,終不得而食之,喻人有濟世之才,無以舉

觀看全文 (212 字)