Skip navigation
命理網論命平台 新功能:快速排盤 (方便手機用戶使用)
卦主
火风鼎 九三 象曰 鼎耳革,失其義也。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 业有改迁,致货物呆滞,须俟三年後,可复兴也。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 运非不佳,但妄意变改,以致所行辄阻,是以有悔也。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 目下虽美不售,改就他途,反多灾悔。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 恐有悔婚改适之变,所谓「失其义也」。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 兵队有变,恐粮食被劫。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 此宅两厢房。防有变动,或有火灾,遇雨得就。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。