Skip navigation
火風鼎 九二
象曰:鼎有實,慎所之也。我仇有疾,終無尤也。
彖曰:鼎,象也。以木巽火,亨飪也。聖人亨以享上帝,而大亨以養聖賢。巽而耳目聰明,柔進而上行,得中而應乎剛,是以元亨。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 曰「鼎有實」,即所謂囊有財也,宜防匪人盜竊。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 運途正直,奸邪自遠,無往不吉。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 實者,實獲也。名成之後,多有忌嫉之者,慎防。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 二與五應,五變為姤,姤曰「勿用取女」。「仇」怨偶也,「不我能即」,是不娶也。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 陽為實,是實熱之症,宜對症調治,吉。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 實者,富足之家,防分人竊伺。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
火風鼎 » 九二卦象
2013/09/14 22:03
《高島斷易》5005-鼎 九二
九二,鼎有實,我仇有疾,不我能即,吉。 《象傳》曰:鼎有實,慎所之也。我仇有疾,終無尤也。 「實」者,鼎之實,即為鼎中之肉。 陽為實,陰為虛,二爻陽實,位當鼎腹,是鼎有實之象,故曰「

觀看全文 (408 字)

火風鼎 » 九二卦象
2011/01/08 09:16
明治三十一年(1898),占英國與德國交際,筮得鼎之旅。
鼎為調五味之器,能使味之不和者,終歸于和也。 今占英德兩國交際,得鼎之二爻,二與五應,當以二屬德,以五屬英,二五陰陽相應,可見英德相親,但為四爻障礙其間,故兩國意志不能相通。必待四年後,四爻障礙退去

觀看全文 (201 字)

火風鼎 » 九二卦象
2011/01/08 09:13
一日友人某來,曰:「近日有媒人來,為余說妾,請占此女娶之如何?」筮得鼎之旅。
鼎有 「耳目聰明」之象,又內卦巽為長女,其色白,外卦離為明,為麗,其女必有才智,且有美色。 然曰「鼎有實」,恐胎已有孕,則有外遇可知也。 至此女有妊,兩親必未之知,既媒人亦必不知也,足下母須道破,

觀看全文 (124 字)

火風鼎 » 九二卦象
2011/01/08 09:10
明治十二年(1879)夏,大阪豪商藤田傳三郎、中野梧一兩氏,被疑見拘,護送東京,當時各新聞怪二氏拘留,喋喋評論。一日有友來訪,請占二氏禍幅,筮得鼎之旅。
鼎為大器,未易搖動者也,今鼎中「有實」,是愈重而不可動也。藤田中野兩氏,正當其象。 動之者為司法官,今司法官「有疾」,不能展其力,則欲動而卒不能動也。是謂「我仇有疾,不我能即」。 兩氏之獄,想既日可解脫也。 既而果然。

觀看全文 (85 字)