Skip navigation
命理網論命平台 新功能:快速排盤 (方便手機用戶使用)
卦主
火风鼎 九二
象曰:鼎有實,慎所之也。我仇有疾,終無尤也。
彖曰:鼎,象也。以木巽火,亨飪也。聖人亨以享上帝,而大亨以養聖賢。巽而耳目聰明,柔進而上行,得中而應乎剛,是以元亨。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 曰「鼎有实」,即所谓囊有财也,宜防匪人盗窃。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 运途正直,奸邪自远,无往不吉。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 实者,实获也。名成之後,多有忌嫉之者,慎防。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 二与五应,五变为姤,姤曰「勿用取女」。「仇」怨偶也,「不我能即」,是不娶也。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 阳为实,是实热之症,宜对症调治,吉。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 实者,富足之家,防分人窃伺。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。