Skip navigation
火風鼎 初六
象曰:鼎顛趾,未悖也。利出否,以從貴也。
彖曰:鼎,象也。以木巽火,亨飪也。聖人亨以享上帝,而大亨以養聖賢。巽而耳目聰明,柔進而上行,得中而應乎剛,是以元亨。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 初次小損,後獲大利,且有商地成家之象。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 有因禍得福,轉敗為成之兆。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 有榮封之喜。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 是為小妾,必生貴子。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 腹有宿積,利在下瀉,無咎。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 此宅牆基有壞,修之獲吉,且必出貴子。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生男,宜於庶出。
火風鼎 » 初六卦象
2013/09/14 22:02
《高島斷易》5004-鼎 初六
初六,鼎顛趾,利出否,得妾以其子,無咎。 《象傳》曰:鼎顛趾,未悖也。利出否,以從貴也。 爻體[巽]為股,初在股下,故曰「趾」,上應九四則「顛」矣。 初至五為[大過],「大過,顛也」

觀看全文 (305 字)

火風鼎 » 初六卦象
2011/01/08 09:07
縉紳某來,請占伊夫人之病,筮得鼎之大有。
爻辭為「顛趾」「出否」,是因鼎中有積污,倒鼎而出之也。 論之病體,問胸有積塊,宜下瀉之,在婦科或有血瘀等患,當破血以下之,不可做懷孕論也。 今占夫人之症,得此爻象,知其病在子宮,因房事過度

觀看全文 (125 字)