Skip navigation
命理網論命平台 新功能:快速排盤 (方便手機用戶使用)
卦主
火风鼎 初六
象曰:鼎顛趾,未悖也。利出否,以從貴也。
彖曰:鼎,象也。以木巽火,亨飪也。聖人亨以享上帝,而大亨以養聖賢。巽而耳目聰明,柔進而上行,得中而應乎剛,是以元亨。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 初次小损,後获大利,且有商地成家之象。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 有因祸得福,转败为成之兆。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 有荣封之喜。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 是为小妾,必生贵子。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 腹有宿积,利在下泻,无咎。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 此宅墙基有坏,修之获吉,且必出贵子。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生男,宜於庶出。