Skip navigation
專業論命首選:論命平台
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 踐主帥之位,率三軍之命,正有如火如荼之勢,馬到成功,此其時也。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 木生火,鼎烹物,得其自然之利,可不勞而獲也。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 木上升,火上炎,有日進日上之象,大可成事立業。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 火勢正旺,一時未得罷休,宜定心安命,自然得直。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 貴不可言。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 爻為相生,鼎為重器,必是正配,又得內助。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 必是肝火上衝之症,宜以泄肝順氣治之。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 防有祝融之災,宜謹慎。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
火風鼎 » 上九
2013/09/14 22:06
《高島斷易》5009-鼎 上九
上九,鼎玉鉉,大吉,無不利。 《象傳》曰:玉鉉在上,剛柔節也。 上居外卦之極,一陽橫亙於鼎耳,有鉉象。 玉之為物,其性堅剛,其色溫潤,上以剛居柔,其德似之,故以玉為鉉。 或謂上

觀看全文 (283 字)

火風鼎 » 六五
2013/09/14 22:05
《高島斷易》5008-鼎 六五
六五,鼎黃耳、金鉉,利貞。 《象傳》曰:「鼎黃耳」,中以為實也。 五偶畫居鼎端,象鼎耳,[鼎]上卦[離],[離]為黃,故曰「黃耳」。 鉉與肩通,所以貫鼎而舉之也。 按鼎之制,天

觀看全文 (276 字)

火風鼎 » 九四
2013/09/14 22:04
《高島斷易》5007-鼎 九四
九四,鼎折足,覆公餗,其形渥,凶。 《象傳》曰:覆公餗,信如何也! 鼎三足,象三公,案九四辰在午,上值紫微垣。 三師,隋《百官志》曰:「三師之不主事,不置府僚,與天子坐而論道,蓋貴戚

觀看全文 (415 字)

火風鼎 » 九三
2013/09/14 22:04
《高島斷易》5006-鼎 九三
九三,鼎耳革,其行蹇,雉膏不食,方雨虧悔,終吉。 《象傳》曰:鼎耳革,失其義也。 毛西河云:「凡鼎既實,則以鉉貫耳,扛近食前,《儀禮》所謂『扃鼎』是也。 若未實,則撤鉉脫耳,謂之『耳革』

觀看全文 (501 字)

火風鼎 » 九二
2013/09/14 22:03
《高島斷易》5005-鼎 九二
九二,鼎有實,我仇有疾,不我能即,吉。 《象傳》曰:鼎有實,慎所之也。我仇有疾,終無尤也。 「實」者,鼎之實,即為鼎中之肉。 陽為實,陰為虛,二爻陽實,位當鼎腹,是鼎有實之象,故曰「

觀看全文 (408 字)