Skip navigation
卦主
澤火革 九五 象曰 大人虎變,其文炳也。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 虎臣桓桓,威聲早著,可不戰而來降也。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 白虎屬西方之宿,西屬秋,防貨價至秋大有變動。宜先訂定價,自可獲利,吉。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 如此大運,非「首出庶物」之大人,不克當此。若常人占得此爻,必能光前裕後,大振家聲。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 乾曰「雲從龍,風從虎」,言各得其際會也,吉。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 俗以白虎為不利,婚事未占先孚,猶言未嫁而先從也,女不貞之象。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 虎動,不利。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 虎屬寅,寅為木,是必肝木振動之症。未占先孚,必不藥而愈也,吉。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 象本生女,一變則為男。
澤火革 » 九五象曰
2011/01/22 09:33
《周易正義》4913-革九五 象辭
[b]●[《象》曰:「大人虎變」,其文炳也。][/b] [疏]正義曰: 「其文炳」者,義取文章炳著也。

觀看全文 (32 字)