Skip navigation
卦主
澤火革 六二 爻辭 己日乃革之,征吉,無咎。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 宜擇戊己日,行軍接戰,必可獲勝。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 於攝綿土生意最宜。凡薪立買賣,必擇土日開市,大吉。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 行土運可以興事立業,大佳。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 戊年或交土運必可成名。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 可稱佳偶。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 修理舊宅,宜擇土日。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 逢己日可愈,吉。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 行人 戊己日可歸。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
澤火革 » 六二爻辭
2011/01/22 23:23
《周易正義》4906-革六二
[b]●[六二:己日乃革之,征吉,無咎。][/b] 陰之為物,不能先唱,順從者也。 不能自革,革巳乃能從之,故曰「己日乃革之」也。 二與五雖有水火殊體之異,同處厥中,陰陽相應,往必合志不憂咎也,是以征

觀看全文 (176 字)