Skip navigation
卦主
澤火革 彖曰 革,水火相息,二女同居,其志不相得,曰革。己日乃孚﹔革而信也。文明以說,大亨以正,革而當,其悔乃亡。天地革而四時成,湯武革命,順乎天而應乎人,革之時義大矣哉!
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 屯兵之地,防溪谷林木間著火,最宜謹慎。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 兌為金,金入火則金熔矣,消耗之象。宜遷地貿易,乃可無咎。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 譬如有水之處,忽而出火,是氣運之反常也,宜順時改變乃吉。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 龍門變化,燒尾之象,吉。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 卦体上澤下火,澤有火,是水為火所制,夫為妻所制也。革者有出妻改娶之象。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 此宅防有火災,急宜改遷。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 腎水枯凅,肝火上炎之症,宜改延良醫,順時調養。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 此事本無中生有,災自外來。宜改易訟詞,揆度時日,其辯自明,其訟得直。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。凡占此卦,皆女象,唯出月過時,變則成男。
澤火革 » 彖曰
2013/09/12 20:49
《高島斷易》4902-革 彖辭
《彖傳》曰:革,水火相息,二女同居,其志不相得,曰革。 己日乃孚,革而信之。文明以說,大亨以正,革而當,其悔乃亡。 天地革而四時成,湯武革命,順乎天而應乎人。革之時大矣哉。 《傳》曰「水火相

觀看全文 (1371 字)

澤火革 » 彖曰
2011/01/22 09:19
《周易正義》4902-革 彖辭
[b]●[《彖》曰:革,水火相息,二女同居,其志不相得,曰「革」。][/b] 凡不合,然後乃變生,變之所生,生於不合者也。故取不合之象以為「革」也。 「息」者,生變之謂也,火欲上而澤欲下,水火相戰,而

觀看全文 (700 字)