Skip navigation
卦主
水風井 九五 爻辭 井冽,寒泉食。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 井出寒泉,喻言財源之長也,可望獲利。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 家道必寒,幸運得其時,可望進用。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 品行中正,可享鼎養之榮。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 家風清白,同甘共苦,夫婦之正也。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 有廉泉讓水之風。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 是外寒內熱之症,宜服寒涼之劑。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
水風井 » 九五爻辭
2011/01/21 20:42
《周易正義》4812-井九五
[b]●[九五:井洌寒泉,食。][/b] 洌,絜也。 居中得正,體剛不撓,不食不義,中正高絜,故「井洌寒泉」,然後乃「食」也。 [疏]正義曰: 餘爻不當貴位,但脩德以待用。 九五為卦之主,擇人而用之

觀看全文 (129 字)