Skip navigation
卦主
水風井 六四 象曰 井甃無咎,修井也。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 詩云「修我矛戟,與子偕作」,在此時也。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 宜整理舊業,自可獲利。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 正當運途改變之時,宜自修飭,不特無咎,可望上進。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 修身立名,二三年後,可大得志。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 尚須待時。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 此宅宜改修為吉。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 有弄瓦之象,生女。
水風井 » 六四象曰
2011/01/21 06:41
《周易正義》4811-井六四 象辭
[b]●[《象》曰:「井甃無咎」,脩井也。][/b] [疏]正義曰: 「脩井」者,但可脩井之壞,未可上給養人也。

觀看全文 (36 字)