Skip navigation
卦主
水風井 初六 爻辭 井泥不食,舊井無禽。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 有兵器朽舊,不克制勝之患。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 貨物陳腐,不可販售。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 時過運衰,不為世用。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 年老無用。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 人品卑下,雖屬親戚,不成。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 荒蕪已久,不可居也。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 是舊症也,不治。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 必不得直。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生男,防難育。
水風井 » 初六爻辭
2011/01/21 20:33
《周易正義》4804-井初六
[b]●[初六:井泥不食,舊井無禽。][/b] 最在井底,上又無應,沈滯滓穢,故曰「井泥不食」也。 井泥而不可食,則是久井不見渫治者也。 久井不見渫治,禽所不向,而況人乎?一時所共棄舍也。 井者不變之

觀看全文 (272 字)