Skip navigation
卦主
水風井 卦辭 井:改邑不改井,無喪無得,往來井井。汔至,亦未繘井,羸其瓶,凶。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 有水滅木之象,水軍有厄,宜勞力相助,可以出險。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 利過於本之象,吉。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 目下交木水相生之運,正可相助成事。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 「木上有水」,有得春雨發生之象,功名可望。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 坎男巽女,男上於女,陰陽之正也,吉。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 此屋棟柱,恐有水濕潰爛之患,宜急修葺。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 腎水暴溢,宜急調治。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生男。
水風井 » 卦辭
2013/09/09 18:33
《高島斷易》4801-井 卦辭
卦體[坎]上[巽]下,[巽]為風,亦為木,風善入,木善出, [巽]在[坎]下,是入水又能出水,有桔暭之象焉。 [坎]為水,亦為穴,穴地出水,是為[井]也。 卦自[困]來,果則澤涸,故「無

觀看全文 (254 字)

水風井 » 卦辭
2011/01/21 06:01
《周易正義》4801-井 卦辭
●[巽下坎上。] [b]●[井:改邑不改井,][/b] 井,以不變為德者也。 [疏]正義曰: 「井」者,物象之名也。 古者穿地取水,以瓶引汲,謂之為井。 此卦明君子脩德養民,有常不變,終始無改,養物

觀看全文 (428 字)