Skip navigation
命理網論命平台 新功能:快速排盤 (方便手機用戶使用)
卦主
澤水困 上六 象曰 困于葛臲卼,未當也。動悔,有悔吉,行也。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 「困於葛藟」,必是包扎貨物,久不得售,今當時價發動,即可獲利。吉。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 爻曰「征吉」,象曰「吉行」,其中雖有災悔,定可因悔得吉也。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 困窮既久,行將風雲變動,一舉成名。吉。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 被物繞助,不見,必移動後,乃可尋獲。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 目下苦運已終,本可脫難,緣其心神不安,未能立作變計,一旦改悔,即可獲吉。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 此宅已舊,藤葛叢生,棟柱傾斜,宜動工改作,乃吉。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 其中防有瓜葛未清,看其動靜如何,一動之後,斯可成就。吉。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 此病必纏綿已久,神志不安,當遷地靜養,自然痊愈。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 纏繞未休,至多臲卼,必待斷結,乃可無事。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 行人 一時被事糾纏,難歸。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
澤水困 » 上六象曰
2011/01/21 05:38
《周易正義》4715-困上六 象辭
[b]●[《象》曰:「困於葛藟」,未當也。][/b] 所處未當,故致此困也。 [疏]正義曰: 「未當也」者,處於困極,而又乘剛,所處不當,故致此困也。 [b]●[「動悔,有悔」,吉行也。][/b] [疏]正義曰: 「吉行」者,知悔而征,行必獲吉也。

觀看全文 (78 字)